Piirroskuvassa kaksi ihmistä autossa ja taustalla pyöräilijä
Uusi tieliikennelaki 1.6.2020
Tunne liikennesäännöt
Liikennesäännöt pysyvät uuden lain voimaantultua pitkälti ennallaan. Joitain muutoksiakin tulee.

Uusi tieliikennelaki tuo katukuvaan uusia liikennemerkkejä, muuttaa tiemerkintöjä ja nopeusrajoituksia sekä antaa vapauksia pysäköintiin ja kaistanvalintaan. Suurimmaksi osaksi liikenteessä toimitaan kuitenkin edelleen tutuilla säännöillä.

Huomioi muut liikkujat ja jousta tarvittaessa. Uusi laki korostaa ennakointia ja toisten tienkäyttäjien huomioon ottamista.

Ota vastuu. Kuljettajan vastuu omista valinnoistaan ja omasta kulkuneuvostaan liikenteessä kasvaa.

Tutustu uusiin liikennemerkkeihin. Suurimmat uuden lain tuomat muutokset välittyvät tieympäristöön liikennemerkkien kautta.

Tunne liikennesäännöt. Uusi tieliikennelaki on hyvä tilaisuus kerrata liikennesääntöjä kokonaisuudessaan. Tiedätkö esimerkiksi, mikä nopeusrajoitus sisältyy kävelykadun merkkiin?

Ole tarkkana. Monella liikennemerkkejä ja tiemerkintöjä koskevalla muutoksella on vuosien siirtymäaika. Siirtymäaikana tien päällä tulee näkymään sekaisin uusia ja vanhoja merkkejä ja merkintöjä, mikä vaatii meiltä jokaiselta erityistä valppautta.

IN ENGLISH / PÅ SVENSKA

Tarkista tietämyksesi

Tutustu olennaisiin muutoksiin tältä sivulta löytyvien kuvien avulla. Tarkempaa tietoa muutoksista löytyy Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin sivuilla, lisäksi keskustelua käydään sosiaalisessa mediassa tunnisteella #tieliikennelaki2020.

Testaa myös tietämystäsi uusista liikennemerkeistä Liikenneturvan liikennemerkkivisassa sekä säännöistä tältä sivulta löytyvien kuvien avulla. Löydät tilanteet koottuna myös tästä liitteestä. 

Tutustu myös Jalan ja pyöräillen -oppaaseen, johon koottu keskeisiä toimintaohjeita eritoten jalan tai pyörällä liikkuvan näkökulmasta.

Vasemmalle pysäköinti
Piirroskuva vasemmalle puolelle katua pysäköivästä autosta

Taajamien kaksisuuntaisilla teillä sallitaan pysäköinti ja pysäyttäminen myös vasemmalle puolelle tietä. Pysäköi vasemmalle puolelle tietä ainoastaan silloin, kun se ei vaaranna eikä haittaa muita tienkäyttäjiä.

Tiedosta, että pysäköidessäsi tilanne on voinut olla suotuisa, mutta pois pyrkiessäsi olosuhteet ovat täysin toisenlaiset esimerkiksi liikenteen ruuhkautumisen vuoksi. Huomioi myös se, millainen näkyvyys autostasi on taakse. Erityisesti paketti- tai kuorma-autosta voi olla vaikea nähdä kunnolla taakse. Muista, että sinun on väistettävä sekä takaa että vastaantulevia.

Pyöräkatu

Pyöräkatu on koko­naan uusi katutyyppi, jossa kuljetaan pyöräilijöiden ehdoilla. Autoilijat saavat ajaa pyöräka­dulla, mutta heidän on sopeutettava vauhtinsa pyöräilynopeuden mukaiseksi Pyöräkadulla jalankulkijoille on erikseen jalkakäy­tävä. Pyöräkatumerkki itsessään ei aseta nopeusrajoitusta, vaan se on erikseen osoitettu nopeusrajoitusmerkillä.

piirroskuva pyöräkadusta
Kaistojen yhdistyminen eli vetoketjuperiaate
Piirroskuva kaistojen yhdistymisestä

Uusi merkki kertoo kaistojen yhdistymisestä. Merkki, jossa on punainen kaksihaarainen nuoli sinisellä pohjalla, kertoo kahden kaistan yhdistymisestä. Sen nähdessään pitää valmistautua siirtymään yhdistyvälle kaistalle. Yhdistyvälle kaistalle siirrytään vuorotellen niin sanotun vetoketjuperiaatteen mukaisesti. Ennakointi ja riittävät turvavälit lisäävät tilanteessa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta: hidasta ennen kuin siirrät autoasi sivusuunnassa.

Nopeusrajoituksiin tulee muutoksia

Henkilö- tai pakettiauton sekä tähän kytketyn, luokittelumassaltaan enintään 750 kilon painoisen kevytperävaunun tai venetrailerin muodostaman yhdistelmän suurin sallittu nopeus on jatkossa 100 km/h. Pakettiautoilta, samoin kuin enintään 3500 kg:n matkailuautoilta, poistuu ajoneuvokohtainen nopeusrajoitus. Jatkossa niillä saa ajaa tiekohtaisen rajoituksen mukaisesti (enintään siis 120 km/h).

Muista, että nopeusrajoitus ei ole sama kuin suositusnopeus. Ota nopeuden valinnassa huomioon olosuhteet, kulkuneuvo ja kuormaus.

Piirroskuva jossa auto vetää peräkärryä ja toinen auto vetää asuntovaunua
Vapautta kaistanvalintaan käännyttäessä
piirros kuva autosta kääntymässä ja nuolet ohjaamassa kääntymään sopiville kaistoille

Jos risteävällä ajoradalla on ajosuunnassa kaksi tai useampia ajokaistoja, saa ajoneuvolla poistua risteyksestä sopivinta ajokaistaa käyttäen muu liikenne huomioon ottaen. Arvioi tilanne ennen kääntymistä: huomioi mahdolliset vastaantulevat, vierellä kulkevat ja perässä tulevat. Jos liikennettä on runsaasti, turvallisinta on edelleen valita lähin kaista. Vastakkaisista suunnista samaan suuntaan kääntyvät eivät voi suuntamerkin perusteella päätellä mille kaistalle olet kääntymässä. Muista kääntyessäsi ja kaistaa vaihtaessasi aina vilkun käyttö ja riittävän alhainen nopeus.

Lisäkilpi sallii yksisuuntaisella pyöräilyn kahteen suuntaan

Yksisuuntaisella tiellä voidaan pyöräillä kahteen suuntaan, jos se on liikennemerkin lisäkilvin sallittu. Lisäkilvet tulevat sekä yksisuuntaista ajotietä osoittavan merkin yhteyteen että kielletyn ajosuunnan merkin yhteyteen. Polkupyöräilijän on kuljettava kulkusuuntaansa nähden oikeassa laidassa.

Erityisen tarkkana on oltava kohtaamistilanteissa, kadun päissä ja esimerkiksi pihaliittymien ja muiden risteysten kohdalla.

Kuvassa yksisuuntainen katu jota voi pyöräillä kahteen suuntaan.
Talvirenkaiden käyttö keliperusteiseksi
Talvirenkaiden käyttö keliperusteiseksi

Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, jos keli sitä edellyttää. Jos juhannussää hellii tammikuussa, voi silloin siis ajaa myös kesärenkailla. Ota olosuhteet huomioon kokonaisuutena, ei pelkästään pääteiden kelin mukaan. Älä anna talven yllättää. Aja vain kunnon kumeilla. Ota urasyvyyden tarkistus tavaksi. Myös moottoripyörällä ja mopolla on talvirengasvaatimukset

Pyörän takavalo pakolliseksi pimeällä

Polkupyörässä pitää olla valkoista tai vaaleankeltaista valoa eteenpäin näyttävän valaisimen lisäksi jatkossa myös taaksepäin punaista valoa näyttävä valaisin, kun pyörällä ajetaan tiellä pimeän tai hämärän aikaan tai kun näkyvyys on sään tai muun syyn vuoksi huonontunut. Polkupyörään kiinnitettävän valaisimen sijaan valo voidaan kiinnittää myös kuljettajaan, esimerkiksi kypärään. 

Pyörän punainen takavalo pakolliseksi pimeällä
Pyöräkaista jatkossa vain pyöräilijöille
Pyöräkaista jatkossa vain pyöräilijöille

Tiemerkinnöillä ajoradasta erotettu pyöräkaista pyhitetään jatkossa vain pyöräilijöille, sillä ei enää saa ajaa mopolla. Uutta on myös pyöräkaistasta kertova liikennemerkki. Pyöräkaistalla ajetaan samojen sääntöjen mukaan kuin ajoradalla. Ajaessasi ajoradalla ohita pysäköidyt autot niin kaukaa, ettei aukeava ovi aiheuta vaaraa.

Uusia liikennemerkkejä

Uusi laki tuo mukanaan noin 50 kokonaan uutta liikennemerkkiä. Samalla moni tuttukin merkki muuttuu hieman. Tässä kuusi esimerkkiä uusista liikennemerkeistä vasemmalta oikealle: ylärivissä vähimmäisnopeus, keskusta ja väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa. Alarivissä pyöräkaista, polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty sekä nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty. Lue lisää uusista liikennemerkeistä Liikennevilkun artikkelista.

Uusia liikennemerkkejä
Pyörätien jatkeen ajoratamerkintöihin muutoksia - myös uusi merkki
Kuvassa korotettu pyörätien jatke. Kuvitus: Jussi Kaakinen/Liikenneturva.

Kun pyöräilijä tulee pyörätieltä ajoradalle, mahdollinen ajoradan ylityspaikka voi näkyä usealla eri tavalla. Käytössä voi olla merkitty pyörätien jatke, pelkät suojatiemerkinnät tai sitten ajorata voi olla ilman merkintöjä.

Pyörätien jatke merkitään vain, jos ajorataa ajaville on osoitettu väistämisvelvollisuus liikennemerkillä: väistämisvelvollisuus risteyksessä (kärkikolmio), pakollinen pysäyttäminen STOP-merkki) tai väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa (uusi merkki). Viimeksi mainitun kohdalla pyörätien jatkeen on oltava rakenteellisesti korotettu.

Tien ylitys suojatietä pitkin pyöräilijänä

Jos väistämisvelvollisuutta ei ole osoitettu edellä mainituilla liikennemerkillä, väistäminen määräytyy liikennesäännön mukaan. Pyörätieltä ajoradalle tulevan pyöräilijän on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta tulevaa ajoradan liikennettä. Sen lisäksi on huomattava, että ajoneuvolla käännyttäessä on aina väistettävä risteävää tietä ylittävää jalankulkijaa, pyöräilijää ja mopoilijaa.

Vanha pyörätien jatke

Pyörätien jatkeen ajoratamerkintöjä koskeva muutos ei näy tien päällä hetkessä, sillä tienpitäjillä on kahden vuoden siirtymäaika merkintöjen muuttamiseen. Ajoratamerkintöjen sijaan huomio kannattaakin kiinnittää liikennemerkkeihin ja liikennetilanteeseen kokonaisuutena. 

Tällä hetkellä tien päällä voi tulla vastaan viereisen kuvan mukaisia tilanteita, joissa pyörätien jatke on merkitty ajoratamaalauksin, mutta risteyksessä ei ole väistämistä osoittavaa liikennemerkkiä.

Pyörätien jatke kolmiolla.

Kahden vuoden siirtymäajan jälkeen pyöräilijän tienylityspaikka on korjattava joko osoittamalla ajoradan liikenteelle väistämisvelvollisuus liikennemerkillä, kuten viereisessä kuvassa on tehty ns. kärkikolmiolla

Pyöräilijä ylittää tien suojatietä pitkin.

tai muuttamalla ajoratamaalaukset suojatiemerkinnöiksi, kuten viereisessä kuvassa on tehty. 

Pyöräilijä voi ylittää tien myös suojatietä pitkin ajaen. Kuvan tilanteessa pyöräilijä väistää ajoradan ajoneuvoja, koska pyöräilijä tulee ajoradalle pyörätieltä, eikä risteävän tien ajoneuvoille ole väistämisvelvollisuutta osoittavia liikennemerkkejä. Jos pyöräilijä taluttaa pyöräänsä, on hän jalankulkija. Kuljettajan on annettava esteetön kulku jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille.