Autoilija hiekkatiellä.
Huolettaako läheisesi ajoterveys?
Ota se puheeksi.

Ajoterveys koskettaa kaikenikäisiä kuljettajia. Hoitamattomina monet sairaudet heikentävät ajokykyä. Myös ikääntyminen vaikuttaa ajokykyyn, vaikka pelkkä iän karttuminen ei ole syy lopettaa autolla ajamista.

Ajoterveys aiheuttaa myös huolta lähipiirissä. Joka neljäs suomalainen on ollut huolissaan läheisensä ajoterveydestä.

Huolta läheisen ajoterveydestä ei kannata sivuuttaa. Muutoksia ajoterveydessä ei välttämättä itse huomaa tai niitä ei pysty arvioimaan. Ottamalla asian puheeksi läheinen voi auttaa kuljettajaa tunnistamaan puutteet ajamisessa. 

Puhutaan ajoterveydestä - verkkoaineisto

Verkkoaineisto antaa vinkkejä siihen, kuinka ottaa ajamisen sujuminen puheeksi läheisen kanssa. Se auttaa jäsentämään huolenaiheita ja muodostamaan suunnitelman siitä, miten läheisen tilanteessa edetään. Verkkoaineisto on maksuton käyttää.

Linkki verkkoaineistoon.

Yhteistyökumppanit
Yhteistyökumppanit

Suomen Sydänliitto edistää suomalaisten terveyttä ja tukee sairastuneita.

Suomen Diabetesliitto ry tukee diabeetikoita ja heidän läheisiään diabeteksen kanssa elämisessä.

Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö.

Liikenneturva on valtakunnallinen liikenneturvallisuustyön keskusjärjestö.